Hírek

Tanfolyami időpontok

Tanfolyam indul: minden hónapban, kis létszámú csoporttal.

Élő Nyelvek Szemináriuma

akkreditáltsága és a nagyszámú kiképzett tanára, illetve kapcsolati rendszerében szervezett tanfolyamok biztosíték a haladásra mind a képzés, mind a vizsgára való felkészítés során. Beiratkozásról menüpont: https://www.elonyelvek.hu/informacio-beiratkozashoz

TOEFL® vizsgára felkészítés

TOEFL® vizsgára felkészítés 1970-80-as évek óta. Amely intézmény felkészít nem vizsgáztathat, amelyik vizsgáztat, nem készíthet fel vizsgára.

TOEFL iBT® nyelvvizsga

TOEFL® vizsgát lehet tenni a Fulbright Alapítvány szervezésében minden második szombaton: www.fulbright.hu.

Facebook oldalunk

TOEFL iBT® nyelvvizsga

Együttműködő partnerünk a Fulbright Alapítvány. www.fulbright.hu (FULBRIGHT BIZOTTSÁG Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság, Budapest, Műszaki Egyetem Z épület) Szervezésükben 12 számítógépen, általában havi több alkalommal lehet letenni a vizsgát. Jelentkezni lehet az interneten, a www.ets.org oldalon. Egy személyes profile készítése után lehet kiválasztani az időpontot, a vizsgahelyet címe alapján.

A TOEFL iBT® nyelvvizsga négy részből áll és a következő készségeket méri: olvasás, hallásutáni értés, beszéd és írás. A nyelvvizsga folyamatos és kb. négy órát vesz igénybe. A TOEFL iBT® vizsga az internet igénybevételével történik. Gyakorlást igényel, mert a különböző feladatok megoldása közben nincs idő arra, hogy a tesztmegoldás technikáját a helyszínen ismerje meg valaki. 
A vizsga közben a vizsgázó jegyzetelhet, a vizsga végén a lapokat összegyűjtik és megsemmisítik. A TOEFL iBT® szóbeli rész mikrofon segítségével kerül rögzítésre és a felvétel így kiértékelésre. Az írásbeli esetén a megoldást rögzítik és ellenőrzik. Az ETS kiképzett értékelői hozzák meg a döntést a nyelvvizsga eredményéről.

Az eredmény kb. 6 nap alatt kerül fel a saját TOEFL® account-ra, ez az eredmény azonban nem hivatalos, bár  sok egyetem ezt is elfogadja. A hivatalos eredmény postai úton érkezik, 13 nappal a vizsga után kerül feladásra, az USA-ba kb. 7-10 nap alatt, máshova kb. 4-6 hét alatt jut el az egyetemekhez, tehát ha az egyetem csak a hivatalos eredményt fogadja el, ezt az időt bele kell kalkulálni. A jelentkezéssel egy időben 4 egyetem kódját lehet megadni, nekik az ETS postázza a vizsga eredményét.

Test Section

Before August 1, 2019

After August 1, 2019

Reading

3–4 reading passages 
12–14 questions each 
60–80 minutes

3–4 reading passages 
10 questions each 
54–72 minutes

Listening

4–6 lectures, 6 questions each 
2–3 conversations, 5 questions each 
60–90 minutes

3–4 lectures, 6 questions each 
2–3 conversations, 5 questions each 
41–57 minutes

Speaking

6 tasks

  • 2 independent
  • 4 integrated

20 minutes

4 tasks

  • 1 independent
  • 3 integrated

17 minutes

 
Breaking News
Változások a TOEFL® nyelvvizsga menetében

A TOEFLiBT® nyelvvizsga 2019 Augusztus 1-től megváltozott és emellett egy innovatív, üdvözítő újdonságot is bevezettek, ami a teszt pontszámvégeredményét jótékonyan képes befolyásolni. A vizsga változásairól még alig lehet hivatalosan olvasni, de mi már most is igyekszünk részletes tájékoztatót adni a felkészülni vágyóknak.

Reading/ Olvasás
Ugyanúgy 3 vagy 4 olvasási szöveggel indul a vizsga, mint augusztus 1 előtt, de az egyes szövegek után 10 kérdés van, az eddigi 12-14-hez képest. A rövid reading (3 szöveg) 54 perc, a hosszú (4 szöveg) 72 perc, korábban ez 60 és 80 perc volt. A kérdéstípusok közül minden maradt.

Listening/ Hallás utáni értés
Itt jelentős változások történtek, az eddigi rövid listening 6, a hosszú listening 9 hallgatási feladatot tartalmazott, amire 60-90 perc állt rendelkezésre. Az új vizsgán viszont a rövid listening 4, a hosszú 7 hallgatás, ami 41 és 57 perc között már teljesítve is van. Ez egy igen komoly változás, mivel az anno 90 perces hosszú listening, komoly kihívás volt.
 
Speaking/ Beszéd
Itt a következő komoly változás, az eddigi 6 feladat helyett, (2 independent és 4 integrated) most már csak 4 szóbeli feladat van, (mínusz 1 indpendent és  minusz 1 integrated, azaz -1 és -5) így a vizsgarész is rövidült 20 percről 17 percre. Az eddigi task 1 megszűnésével a task 2 is kibővült, komplexebb lett, de erről majd később fogok tájékoztatást adni. Összességében a speaking rövidebb, de trükkösebb lett, ahogy én most érzékelem, a felkészülésben ezt a vizsgarészt alaposan meg kell ismerni.
 
Writing/ Írás
Maradt a 2 esszé, 1 integrated (rövid) és egy independent (hosszú) essay. 20 + 30 perc. Ennél a résznél még csak annyit lehet tudni, hogy a hosszú esszé kérdésfeltevése változott meg, az eddigi 1-2 mondatos kérdések jóval hosszabbak, akár 4-6 mondatosak is lehetnek, tehát az esszéírás megkezdése előtt időt kell szánni a kérdés alapos elemzésére és az írás megtervezésére. Az eredményes pontszám eléréséhez az új típusú esszék gyakorlása még inkább kulcskérdés lett.

MyBest scores to TOEFL iBT®
 
Az üdvözítő újítás a MyBest scores, ami innentől lehetővé teszi, hogy minden, (még az elmúlt 2 évben tett) TOEFL vizsga legjobban sikerült részét automatikusan kiválasztják és egybeteszik, így a legjobban sikerült részek ’csokrával’, magasabb összpontszámmal fog a jelentkező rendelkezni. Jelentős megnyugvás, hogy ha például 1 ponttal marad le valaki egy vizsgarésznél, a következő nekifutásra több energiát fektethet az adott részre.
Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy a kívánt össz- és részpontszámot 1 vizsga alatt jobb elérni, és inkább a felkészülési energia legyen a több, nem a vizsgák száma, ami a továbbtanulást is jelentősen könnyítheti majd; hiszen a TOEFLiBT® nyelvvizsga megszerzése csak a kulcs az egyetemhez, az ottani létre is jó készülni. Az Élő Nyelvek Szemináriumában mi így gondoljuk és tapasztalataink szerint a mi módszerünk működik.

Summázva
Összességében a fenti változások 3.5 óráról 3-ra csökkentették a vizsgát. Kedvesebb lett az olvasási rész, mert kevesebb kérdésre kell válaszolni, és a listening rész is, mert kevesebb hallgatási, és a speaking, mert kevesebb szóbeli feladat van. Viszont a két produktív készséges részt, azaz a speaking és writing részt komplexebbnek érzem az eddigi vizsgához képest. Mivel a változásokról eddig csak ’titok-üzemmód’-ban lehet értesülni, nem áll információ a megváltozott vizsga integrated esszéjéről, sem érhető el felkészítő anyag a megújult speaking és independent feladatokról, igazából semmiről, de mi már készülünk saját tananyaggal megfelelni az új elvárások (körvonalai) -nak. Az iskolában eddig is saját fejlesztésű felkészítő anyagból dolgoztunk több szintes felkészítő tanfolyamokon, dolgozunk azon, hogy az új típusú feladatokra is magas pontszámmal készítsük fel hallgatóinkat. Szeptemberben, majd utána rendszeres ismétlődéssel az iskola indítja a komplex felkészítő tanfolyamokat, amelynek részletes leírása a honlapon elérhető: 

Toefl Basic -for Future Toefelers- (újdonság): Azoknak ajánljuk, akik gyenge B2-es szinten vannak, még tanulják a nyelvet, és bőven van idejük vizsgázni.
Pre-Toefl Skill (készségfejlesztő): Ezt a csoport típust olyan hallgatóknak javasoljuk, akiknek B2-es tudása megerősítést kíván, és B2-ről C1-re szeretnének fejlődni; valamint azoknak a felkészülőknek, akik magabiztos C1-C2 (100 pont feletti) eredményt kívánnak majd elérni. Ez a tanfolyam is 8 hetes és intenzív formában erősíti meg az általános nyelvtudást (nyelvtan, beszéd és íráskészség fejlesztés, accademic szókincsbővítés és még sok más), vizsgaanyagok részfeladatainak feldolgozásával együtt.
Toefl-Exam-Preparatory: Ezen a tanfolyamon a komplett vizsgaanyagok feldolgozása és vizsga készségek fejlesztése történik. Mint minden vizsgánál, itt is vannak trükkök és fogások, amivel magasabb pontszámot lehet elérni. A megújult TOEFL iBT® vizsgára felkészítő Toefl-Exam-Preparatory azaz TEP tanfolyam hatékonyan készíti fel a tudással, szorgalommal és/vagy akarattal rendelkezőket.   

A cikk írója
Sandy Biró Alexandra
A fenti cikk írója 20 éve angoltanár, vizsgáztató, az ETS által kiképzett, tananyagfejlesztő és 12 éve mentor felkészítő a TOEFL®iBT nyelvvizsgára. 

ETS — Measuring the Power of Learning.
®
Copyright © 2019 by Educational Testing Service. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

A TOEFL® nyelvvizsgát több mint 10000 főiskola és egyetem ismeri el világszerte, ideértve olyan országokat, mint UK, Ausztrália, Új-Zéland, Kanada. A legelterjedtebb nyelvvizsga a világon.

Igény szerint az Élő Nyelvek Szemináriuma felkészíti a TOEFL iBT® nyelvvizsgára az érdeklődőt egyénileg, vagy csoportos formában. A vizsga megszervezésében együttműködik.
A TOEFL / TOEFLiBT az Educational Testing Service (ETS) lajstromozott védjegye. A jelen árú/szolgáltatás az ETS által nem került átnézésre.

Nyelvtanulás 1949 óta = ÉLŐ NYELVEK SZEMINÁRIUMA
www.elonyelvek.hu

ITT TANULNI KELL!

ANGOL - NÉMET - FRANCIA - OLASZ - SPANYOL